KDFF och ekonomi

"Under våren 2014 prövar Licensnämnden om klubbarna i /.../ Damallsvenskan uppfyller de ekonomikriterier för elitlicensen som innebär att en klubb inte får ha negativt eget kapital per den 31 december 2013. Om kapitalet är negativt ska klubben upprätta en handlingsplan som visar vilka åtgärder man tänker vidta för att det egna kapitalet ska vara positivt eller noll vid årets utgång."

"Också Kristianstads DFF har redovisat ett negativt eget kapital per den 31 december 2013 och har upprättat en handlingsplan vilken dock, enligt Licensnämndens bedömning inte visar att klubben kommer att kunna eliminera det negativa egna kaptalet vid utgången av 2014."
 
Intressant är att Tyresö inte lämnat in något årsredovisning och beviljas därmed inte elitlicens för 2015.  Även Umeå och Jitex måste visa upp ett perodiserat bokslut i höst.