KDFF utan ordförande?

Sedan den förra ordföranden Ulf Kvist lämnade ordförandeposten i klubben har den inte haft någon ordförande. Den första mars är det årsmöte men det är svårt att finna en ny ordförande. "- Framförallt saknar man ett namn som kan verka utåt. /.../  säger Ulf Berglund" Styrelse 2009

Anna Persson (vice ordförande)
Susanne Olsson (sekreterare)
Laila Mörse (kassör)

Johan Linderoth (marknadsutskottet)
Tommy Björk (ungdomsutskottet)

Ragnar Wittink (ledamot)
Karin Svensson (suppleant)
Eva Berglund (suppleant)


källa: Kb