Ny ordförande

Kristianstads DFF har kallat till ett extrainsatt årsmöte för att välja ny ordförande och styrelseledarmöter. Ny ordförande förväntas bli Kent Angergård. http://www.kristianstadsbladet.se/sport/lahti-lamnar-kdff-angergard-tar-over/
 
Tanken med att välja in dessa person redan nu är "en ny styrelse får värdefull tid och därmed möjligheter att delta i budgetarbetet, fastställa en organisation med då givna förutsättningar samt i övrigt strukturera verksamheten i föreningen." http://www.kdff.nu/styrelsen-kallar-till-extra-arsmote/